top of page

סוגי ההדרכות

מתאים ליורה מתחיל ורצוי לעבור הדרכה זו כמה פעמים.

יעסוק בעקרונות הקליעה ויעבוד על אחיזה, יציבה ועבודת ההדק במטרה להגיע למקבץ .

השג נדרש: יכולת בסיסית לירי של מקבץ.

הדרכת בסיס

עקרונות קליעה

מתאים ליורה מתחיל ורצוי לעבור הדרכה זו כמה פעמים.

הדרכת בסיס עצימות גבוהה הינו אימון שמטרתו להמחיש בעזרת שימוש בעזרי אימון לא מסורתיים את השפעת הרתע,  תזוזת האקדח בכפות הידיים וחוסר יכולת לביצוע פעולות מוטוריות עדינות והקניית הכלים להתגבר על תופעות אלו.
נלמדות שיטות יעילות לשליטה ברתע ע"י ניצול משקל הגוף ושינוי מרכז הכובד לטובת שליטה מיטבית ברתע , שיטות יעילות ופשוטות ללחיצת הדק כאשר הגוף נמצא במצוקה של עומס בחומצות חלב המשפיעות לרעה על יכולות מוטוריות עדינות.
נלמדות מספר שיטות מכוון ע"פ איכות מטרה , מכוון בלחץ ומכוון קוגניטיבי.

הדרכת בסיס

בעצימות גבוהה

מתאים ליורה שעבר אימון בסיס

תרגול המושג זמן ומרחב בהקשר של אירוע.

שיטות לשבירת קו התקדמות של תוקף וניצול תנועה להגברת שרידות.

יצירת זמן ומרחב

תרגול תנועה לפתיחת  קו ירי בתוך ריכוז קהל.

תרגול והתמודדות עם עומס גירויים.

ירי בתוך ריכוז קהל

כלים לשליטה ברתע ושיטות לפיצוי אובדן שימוש ביד תומכת.

לימוד ההקשר של צורך בירי ביד אחת.

ירי ביד אחת

תומכת ועיקרית.

הכרת סוגים ואופן תפעולם.

תרגול התמודדות עם מעצורים תוך כדי יצירת זמן ומרחב.

סוגי מעצורים

ואופן תפעולם

מתאים ליורה מיומן שעבר בסיס + עצימות גבוהה + זמן ומרחב.

ניצול זויות ומסתורים לשליטה בשטח.

כלים לניצול מסתורים כדי להקטין חשיפה מאזור מסוכן.

שליטה בתאי שטח וחללים לטובת התקדמות או נסיגה.

התמודדות עם זויות וחללים

bottom of page