top of page

קבוצות אימון אזוריות

קבוצת קניה ומכירה

להצטרפות לחץ כאן

"לחמוש מאומן" ישנם מספר קבוצות אזוריות ברשת ה"וואטסאפ", כאשר בכל קבוצה יתפרסו אימונים, התארגנויות ואירועים נוספים הרלוונטים לאותו אזור.

צפון

להצטרפות לחץ כאן

שרון

להצטרפות לחץ כאן

מרכז

להצטרפות לחץ כאן

ירושלים

להצטרפות לחץ כאן

bottom of page