top of page

האנשים שגורמים לזה לקרות

ירון אלוש

ירון אלוש

יליד 77

נשוי + 3, תושב יוקנעם

צלם, צולל, נגר חובב ועובד בנמל חיפה

ב2017 הקמתי בשיתוף עם חבריי את קבוצת "חמוש מאומן".

האני מאמין הפרטי שלי - כאזרח שקיבל את הזכות להיות חמוש במדינת ישראל, מוטלת עלינו החובה להיות מאומן. להוות מכפיל כוח במידת הצורך ולהגן על החלש וחסר הישע.

אנו ב"חמוש מאומן" מזמינים כל אחד ואחת להיות אזרח חמוש ומאומן.

ערן רוזנברג


יליד 79
קרייתי ואבא לבת ובן

חברתי לחבריי בעת הקמת קבוצת "חמוש מאומן", מתוך אמונה במטרות וביעדים של הקבוצה.
כיום, כחלק מצוות הניהול של הקבוצה אחראי על התחום הכספי של הקבוצה.

ערן רוזנברג
3242.jpg

חגי בלוך

יליד 93

תושב אורנית​

מערכות מידע

מהרגע הראשון שנכנסתי לקבוצה הבנתי שזה מפעל שאני רוצה להיות חלק ממנו ולתרום מעצמי בכל מה שאוכל.
בספטמבר 2018 נכנסתי לצוות הניהול של הקבוצה במטרה לעזור ולהוביל את התחום הטכנולוגי שמאחורי הקבוצה.

bottom of page