top of page

קצת עלינו

הקבוצה הוקמה כדי לעודד אימונים.

הרעיון הוא שכל אוחז נשק יהווה מכפיל כח אם יתאמן עם המדריך הנכון.

אין טעם בנשק אם לא יהיה בידיים מאומנות.

הקבוצה

הקבוצה הוקמה בשנת 2017 ע"י מספר חברים שפועלים ללא מטרות רווח, ויצרה קשרים ענפים בתחום מול מטווחים ועסקים בכל רחבי הארץ  וככוח קנייה פוטנציאלי של אלפי אנשים משיגה הנחות רבות.

מטרותינו

המטרה הראשית והראשונה היא לעודד אזרחים חמושים להתאמן במסגרת סדורה על מנת להעלות את כשירותם וזאת על ידי הנגשת אימונים מוזלים ואיכותיים שמועברים במגוון מטווחים ועל ידי מיטב המדריכים בארץ.

אנו מאמינים

אנו מאמינים כי אזרח חמוש בעת אירוע אמת מהווה "מכפיל כח" שביכולתו להציל חיים.

הזכות לשאת נשק בישראל היא זכות שבצידה אחריות.

bottom of page